تقسیم سود شرکت های بورسی پس از برگزاری مجمع سالیانه در بین سهامدارانش...

در روزهای گذشته شرکت‌هاس بورسی مجامع خود را برگزار کردند. کدام شرکت‌های بورسی سود‌های مناسبی را تقسیم کردند؟ به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز به نقل از تجارت‌نیوز، یک ماه گذشته بورس رکورد بیشت...

نگاهی به نظریات ارتباطی دنیس مک‌کوئیل و لزوم تاثیرگذاری آن بر دانش ارت...

نگاهی به نظریات ارتباطی دنیس مک‌کوئیل و لزوم تاثیرگذاری آن بر دانش ارتباطات در ایران به گزارش خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوز: دکتر مهرناز آزاد ،شاعر،نویسنده ، روزنامه نگار وپژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتم...

هیئت رئیسه هشتمین دوره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان انتخاب ش...

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ؛ اعضای هیئت رییسه هشتمین دوره انجمن صنفی روزنامه نگاران و نویسندگان اصفهان با حضور اعضای هیئت مدیره انتخاب و معرفی شدند در اولین نشست انجمن صنفی روزنامه نگارا...

اثرات قابل توجه سطوح فرهنگی در فرایند ایجاد کارآفرینان موفق...

اثرات قابل توجه سطوح فرهنگی در فرایند ایجاد کارآفرینان موفق به گزارش خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوز: دکتر مهرناز آزاد ،شاعر،نویسنده ، روزنامه نگار وپژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی در گفتگو با پایگ...

هوش عاطفی مجموعه ای از مهارت ها و تاثیر آن در روابط اجتماعی موفق...

هوش عاطفی مجموعه ای از مهارت ها و تاثیر آن در روابط اجتماعی موفق یعنی توانایی داشتن یک زندگی غنی با تجارب خوب احساسی و هیجانی بالا در روابط اجتماعی و عاطفی به گزارش خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوز: دکت...

ضرورت ایجاد، گسترش و توانمند سازی روابط عمومی دیجیتال و آنلاین و نقش آ...

ضرورت ایجاد، گسترش و توانمند سازی روابط عمومی دیجیتال و آنلاین و نقش آن در چگونگیموفقیت و محبوبیت سازمان ها به گزارش خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوز: دکتر مهرناز آزاد،شاعر،نویسنده ، روزنامه نگار وپژوهش...

مهارت های پژوهشی لازمه یک پژوهش موفق برای دانشجویان است...

مهارت های پژوهشی لازمه یک پژوهش موفق برای دانشجویان است به گزارش خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوز: دکتر مهرناز آزاد،شاعر،نویسنده ، روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی در گفتگو با پایگاه خبری ا...