آخرین مطالب

امدارسانی ارتش به مردم زلزله زده هرمزگان

نوشته مهدی جمشیدی
امدارسانی ارتش به مردم زلزله زده ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، دسته‌بندی نشده، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

با کتاب خواندن، مفاهیم و ایده‌های جدیدی را به ذهن‌ بسپارید و در جهان بزرگ‌تری زندگی کنید/دکتر مهرناز آزاد

با کتاب خواندن، مفاهیم و ایده‌های جدیدی را به ذهن‌ بسپارید و در جهان بزرگ‌تری زندگی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

من یک توانخواهم و از انسانهای پیرامون خود انتظار دارم

فاطمه طایی خبرنگار_ من یک دختر توانخواه و مانند هر فردی در جامعه، دارای یک حقوق شهروندی هستم. من خودم را با همه نقاط ضعف و ...
1 2 803 804

تصاویر

مشاهده همه