مهندس محسن اسلامی (پویا)؛ شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبی/ مهربانی و عطوف...

مهربانی و عطوفت گمشده ی این روزها نویسنده: مهندس محسن اسلامی (پویا) شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبی به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز؛ مهندس محسن اسلامی (پویا)؛ شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبی در گفت...

دکتر مهرناز آزاد،شاعر،نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی / نگاهی به ادبیا...

نگاهی به ادبیات داستانی کودک و نوجوان درایران نویسنده: دکتر مهرناز آزاد شاعر، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز؛ دکتر مهرناز آزاد، شاعر، نویسنده و پژوهشگر مسائل ...

دکتر مهرناز آزاد شاعر، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی/آغاز دوست داشتن...

آغاز دوست داشتن نویسنده: دکتر مهرنازآزاد شاعر،نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز؛ دکتر مهرناز آزاد، شاعر، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفتگو با پایگاه خبری ...

عاشورای دیروز/عاشورای امروز

عاشورای دیروز/عاشورای امروز نویسنده: مهندس محسن اسلامی ( پویا) شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبی به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز؛ مهندس محسن اسلامی (پویا)؛ شاعر، نویسنده ، و پژوهشگرادبی در گفتگو ب...

دکتر مهرناز آزاد شاعر، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی: دوندگی یا زندگ...

دوندگی یا زندگی نویسنده:دکتر مهرناز آزاد شاعر،نویسنده و پزوهشگر مسائل اجتماعی به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز؛ دکتر مهرناز آزاد؛ شاعر ، نویسنده ، و پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفتگو با پایگاه خب...

بزرگداشت همای بلند آشیان فرهنگ و ادب توسط انجمن شاعران جوان استان اصفه...

مدیر اجرایی انجمن شاعران جوان استان اصفهان محمدرضا لطیفی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز عنوان نمود: که انجمن شاعران جوان استان اصفهان در چهلمین سال درگذشت همای بلند آشیان فرهنگ و ادب استا...