نگاهی به نظریات ارتباطی دنیس مک‌کوئیل و لزوم تاثیرگذاری آن بر دانش ارت...

نگاهی به نظریات ارتباطی دنیس مک‌کوئیل و لزوم تاثیرگذاری آن بر دانش ارتباطات در ایران به گزارش خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوز: دکتر مهرناز آزاد ،شاعر،نویسنده ، روزنامه نگار وپژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتم...

هیئت رئیسه هشتمین دوره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان انتخاب ش...

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ؛ اعضای هیئت رییسه هشتمین دوره انجمن صنفی روزنامه نگاران و نویسندگان اصفهان با حضور اعضای هیئت مدیره انتخاب و معرفی شدند در اولین نشست انجمن صنفی روزنامه نگارا...

تغییرات کانون ،کانون تغییرات

به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز ،از اسفند ۱۳۹۸ که اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان اصفهان را دکتر قلمکاریان پذیرفت ، وی که شخصیتی فرهنگی،باتجربه وپرتلاش برعهدگرفت که عضو هیات علمی دان...