هفتم دیماه روز بزرگداشت کمال الدین اسماعیل مشهور به «خلاق المعانی»...

محمّدامین فردوسی دبیر انجمن ادبی مجموعه فرهنگی منتظران نور اصفهان گفت: شأن شاعران بزرگ همچون کمال اسماعیل همواره مهجور مانده است. به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز، هفتم دی ماه هر سال به نام روز «کمال ...