اهمیت توجه به خط کشی های عرضی خیابان

اهمیت توجه به خط کشی های عرضی خیابان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :

خط کشی های عابر پیاده از عناصر اصلی پیشگیرانه در بروز تصادفات است و روشی برای ارائه اطلاعات به رانندگان وسایل به شمار می رود. خط کشی، راهکار صحیح را به رانندگان در مانورهای مجاز و به عابران پیاده هنگام عبور از خیابان ارائه می دهد.

برقراری انضباط ترافیکی در خیابان های شهر از اولویت های زندگی روزمره در هنگام رانندگی و حرمت قائل شدن برای تمام شهروندان است. با تغییر رفتار های ترافیکی در شهر می توان از وقوع بسیاری از حوادث و تصادفات شهری جلوگیری کردو باعث افزایش انضباط در رانندگی شد.گسترش آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه بسیار اثر گذار است. رانندگی بی خطر با رفتارهای مثبت ترافیکی، حرکت عابران در بین خطوط و احترام به گذرگاه عابران پیاده باعث تحول در فرهنگ ترافیک می شود.

در فرهنگ ترافیک، افزایش سطح وظیفه شناسی، نظم و انظباط اجتماعی و ارتقای سطح آرامش و سلامت روحی و روانی جامعه، پایبندی به رفتار و اخلاق های ترافیکی از ملزومات زندگی شهر نشینی است. وقتی این ضرورت برای مردم و به خصوص رانندگان به خوبی تفهیم شود می توان انتظار یک رانندگی بی خطر را داشت، در غیر این صورت نمی توانیم توقع ترافیک منظمی را داشته باشیم.

خط کشی های معابر برای عبور عابران پیاده و انضباط بخشی به ترافیک از موارد قابل اهمیت است که در ارتقای فرهنگ ترافیک و بهبود رفتار شهروندان نقش عمده ای دارد. حرکت منظم خودرو ها در خیابان ها و رعایت نظم ترافیکی حوادث احتمالی را کاهش می دهد و موجب آرامش در هنگام رانندگی می شود.

وقتی یک راننده در هنگام رانندگی به خط کشی های عرضی در خیابان توجه داشته باشد، توجه به همین نکته موقعیت امنی را برای عابران ایجاد خواهد کرد و از سوی دیگر عابران هم برای عبور از خیابان قوانین را نادیده نمی گیرند. در واقع با این کار حق عابران پیاده را رعایت کرده و در کنار آن سلامتی و ایمنی برایشان مهیا می شود که حصول این امر با مشارکت پذیری شهروندان امکان پذیر است.

بنابراین هرچه نظم را در ترافیک شهری با ایستادن پشت خط عابر پیاده، نادیده نگرفتن گذرگاه عابر پیاده، رعایت سرعت، سبقت و … رعایت کنیم، در حقیقت شاهد عبور و مرور بی خطر و بی ترافیک در سطح شهر خواهیم بود.

مطمئنا اصلاح رفتار های رانندگی با ایجاد فرهنگ سازی بیشتر و اجرای انضباط در ترافیک در کاهش حوادث و آلودگی هوا تاثیر بسزایی دارد، همچنین انضباط، ضرورت تداوم ارتباط های شهروندی است.

انتهای پیام /*دیدگاهتان را بنویسید