نویسنده
مهدی جمشیدی

آخرین مطالب نوشته شده توسط مهدی جمشیدی

فیلم لحظه ورود حمله مسلحانه حاوی صحنه دلخراش

نوشته مهدی جمشیدی
اجتماعی، استان، بین الملل

جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برای توسعه مناسبات حمل و نقل جاده‌ای دوجانبه و ترانزیت یادداشت تفاهم امضاء کردند

جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برای توسعه مناسبات حمل و نقل جاده‌ای دوجانبه و ترانزیت یادداشت تفاهم امضاء ...
1 2 3 324

تصاویر

مشاهده همه