آخرین مطالب دکتر پژمان عقدک

دکتر حمید گله‌ داری: در روستاهایی که ۵۰۰ نفر سکنه داشته باشد نیروهای بهداشت به نام بهورز حضور دارند

نوشته manager
دکتر حمید گله‌ داری: در روستاهایی که ۵۰۰ نفر سکنه داشته باشد نیروهای بهداشت به نام بهورز حضور ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، حقوق بشر، حوادث، مرکزی

دکتر رضا فدایی: هر فردی که مورد گاز گرفتگی لیس زدن یا پنجه کشیدن از سوی هر حیوانی باید به مراکز درمانی مراجعه کند

دکتر رضا فدایی: هر فردی که مورد گاز گرفتگی لیس زدن یا پنجه کشیدن از سوی هر حیوانی باید به مراکز درمانی مراجعه ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، دسته‌بندی نشده، مرکزی

علی‌اکبر جنگجو رئیس بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان: قبل از شروع ترقه بازی اولین بیمار با مشکل قطعی دست وارد بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان شد

علی‌اکبر جنگجو رئیس بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان: قبل از شروع ترقه بازی اولین بیمار با مشکل قطعی دست ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی

دکتر رضا فدایی: دهداری ها و بخشداری ها جهت جلوگیری از شیوع بیماری سالک هنگام جابجایی خاک و کود با شبکه های بهداشت هماهنگی کنند

دکتر رضا فدایی: دهداری ها و بخشداری ها جهت جلوگیری از شیوع بیماری سالک هنگام جابجایی خاک و کود با شبکه های بهداشت هماهنگی ...

تصاویر

مشاهده همه