به گزارش احوال از برنا، «پرویز اسماعیلی» معاون ارتباطات دفتر رییس‌جمهوری از حضور دکتر «حسن روحانی» رییس جمهوری دریک برنامه تلویزیونی برای ارائه گزارش درباره عملکرد صد روز آغازین دولت دوازدهم خبر داد.

اسماعیلی در توییتر خود نوشت:

رئیس جمهوری بزودی در یک برنامه مستقیم تلویزیونی، در خصوص عملکرد صد روز آغازین دولت دوازدهم به مردم گزارش می دهد.

اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و جامعه از مهمترین محورهای گزارش خواهد بود.

اقتصاد البته سهم بیشتری دارد.

photo_2017-11-12_16-52-43