آخرین مطالب مهندس سلطانی

تقدیر مهندس سلطانی از مجموعه مسئولین وزارت ارتباطات،رگولاتوری و مدیران اپراتورهای عراقی و ایرانی در پوشش ارتباطی مراسم اربعین حسینی

نوشته مهدی
تقدیر مهندس سلطانی از مجموعه مسئولین وزارت ارتباطات،رگولاتوری و مدیران اپراتورهای عراقی و ایرانی در پوشش ارتباطی مراسم اربعین ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

مهندس سلطانی در نشست شورای مدیران: اولویت فعالیت در سال جاری، تمرکز بر درآمدزایی در حوزه تجاری است

مهندس سلطانی در نشست شورای مدیران: اولویت فعالیت در سال جاری، تمرکز بر درآمدزایی در حوزه تجاری ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

مهندس سلطانی : تحقق برنامه بهبود شاخص‌های کیفی شبکه مخابرات ایران به میزان ۱۰۰ درصد

مهندس سلطانی : تحقق برنامه بهبود شاخص‌های کیفی شبکه مخابرات ایران به میزان ۱۰۰ درصد ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

مهندس سلطانی: توسعه ارتباطات ثابت با هم افزایی با دولت امکانپذیر است

مهندس سلطانی: توسعه ارتباطات ثابت با هم افزایی با دولت امکانپذیر ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

تعامل حداکثری مجموعه مخابرات با رگولاتوری به منظور توسعه ارتباطات ثابت

تعامل حداکثری مجموعه مخابرات با رگولاتوری به منظور توسعه ارتباطات ثابت ...
1 2 3 4

تصاویر

مشاهده همه