هوش عاطفی مجموعه ای از مهارت ها و تاثیر آن در روابط اجتماعی موفق...

هوش عاطفی مجموعه ای از مهارت ها و تاثیر آن در روابط اجتماعی موفق یعنی توانایی داشتن یک زندگی غنی با تجارب خوب احساسی و هیجانی بالا در روابط اجتماعی و عاطفی به گزارش خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوز: دکت...