آرشیو مطالب روز: نوامبر 8, 2021

خدمت در معاونت اجتماعی مقدّس است

نوشته مهدی
خدمت در معاونت اجتماعی مقدّس ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

حل مشکلات حرفه ای و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی شرکت ضروری است

حل مشکلات حرفه ای و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی شرکت ضروری ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

در حال حاضر پس از اقدامات و برنامه ریزیهای متعدد و فرهنگسازی های انجام شده ۹۰ درصد فعالان بزرگ اقتصادی استان شفاف عمل میکنند

در حال حاضر پس از اقدامات و برنامه ریزیهای متعدد و فرهنگسازی های انجام شده ۹۰ درصد فعالان بزرگ اقتصادی استان شفاف عمل ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

دکتر نبی زاده : ارزیابی مناطق در توسعه و پیشرفت متوازن شرکت مخابرات اهمیت دارد

دکتر نبی زاده : ارزیابی مناطق در توسعه و پیشرفت متوازن شرکت مخابرات اهمیت ...

تصاویر

مشاهده همه