مسابقه عکس محرم

تمامی عکاسان حرفه ای وغیر حرفه ای در این فراخوان میتوانند شرکت نمایند.به برندگان این مسابقه جوایز ویژه ای تعلق خواهد گرفت.هیئت داوران : آقایان کریم متقی و علیرضا اقتصاد و محمد باقر بهبودی وتعدادی از ...

دومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال به مدیر مسئولی آقای علیر...

دومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصادمنتشر شد. دومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال منتشر شد.دومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال منتشر شد....

توضیح معاون سیاسی وزیر کشور درباره تغییرات استانداران و فرمانداران...

در جمع خبرنگاران مطرح شد توضیح معاون سیاسی وزیر کشور درباره تغییرات استانداران و فرمانداران   معاون سیاسی وزیر کشور گفت: تغییرات در حد کم در سطح استانداران و فرمانداران خواهد بود. به گزارش خبرنگار حو...