آخرین مطالب مهدی هادی

برگزاری جلسه هم اندیشی تخصصی با شرکت های بازرسی مراکز تفریحی استان اصفهان

نوشته مهدی
برگزاری جلسه هم اندیشی تخصصی با شرکت های بازرسی مراکز تفریحی استان اصفهان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، مرکزی

بررسی ۱۷ پرونده در اولین کارگروه تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت اداره کل استاندارد استان اصفهان در سال ۱۴۰۳

بررسی ۱۷ پرونده در اولین کارگروه تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت اداره کل استاندارد استان اصفهان در سال ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، مرکزی

جریمه شش میلیاردی واحدهای متخلف در اولین کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد اصفهان در سال ۱۴۰۳

جریمه شش میلیاردی واحدهای متخلف در اولین کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد اصفهان در سال ۱۴۰۳ به گزارش خبرنگار ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه