آخرین مطالب مرتضی نصوحی

مسئول کمیته آمار و ارزیابی عملکرد ستاد خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد:کسب رتبه پنجم برای اصفهان در زمینه جذب مسافر

نوشته مهدی
مسئول کمیته آمار و ارزیابی عملکرد ستاد خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد:کسب رتبه پنجم برای اصفهان در زمینه جذب ...

تصاویر

مشاهده همه