آخرین مطالب مخابرات منطقه اصفهان

احتمال اختلال شبکه در مرکز دستگرد قداده، شهرستان خمینی شهر

نوشته مهدی
احتمال اختلال شبکه در مرکز دستگرد قداده، شهرستان خمینی ...
1 2 3 4 21

تصاویر

مشاهده همه