آخرین مطالب مخابرات منطقه اصفهان

احتمال اختلال در مرکز دولت آباد

نوشته مهدی
احتمال اختلال در مرکز دولت ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

احتمال اختلال در کلیه ترافیک های اینترنت و موبایل در مرکز دولت آباد به سمت شاهین شهر

احتمال اختلال در کلیه ترافیک های اینترنت و موبایل در مرکز دولت آباد به سمت شاهین ...
1 2 3 4 5 21

تصاویر

مشاهده همه