آخرین مطالب علی اکبر رسالت

علی اکبر رسالت: پیشرفت ۶۵ درصدی پروژه پیاده روسازی خیابان نگارستانیربربر

نوشته مهدی
علی اکبر رسالت: پیشرفت ۶۵ درصدی پروژه پیاده روسازی خیابان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، فرهنگ و هنر، مرکزی

علی اکبر رسالت: برگزاری برنامه شاد ویژه کودکان بیمارستان حضرت امام حسین (ع) / هدف از برگزاری جشن شادکردن دل کودکان است

علی اکبر رسالت: برگزاری برنامه شاد ویژه کودکان بیمارستان حضرت امام حسین (ع) / هدف از برگزاری جشن شادکردن دل کودکان ...
1 2 3

تصاویر

مشاهده همه