آخرین مطالب علی اکبر رسالت

علی اکبر رسالت: منطقه ۱۲ آماده افتتاح پروژه های فرهنگی، عمرانی ، ترافیکی و ورزشی

نوشته مهدی
علی اکبر رسالت: منطقه ۱۲ آماده افتتاح پروژه های فرهنگی، عمرانی ، ترافیکی و ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، فرهنگ و هنر، مرکزی

علی اکبر رسالت: برگزاری برنامه شاد ویژه کودکان بیمارستان حضرت امام حسین (ع) / هدف از برگزاری جشن شادکردن دل کودکان است

علی اکبر رسالت: برگزاری برنامه شاد ویژه کودکان بیمارستان حضرت امام حسین (ع) / هدف از برگزاری جشن شادکردن دل کودکان ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه