آخرین مطالب علی اخلاقی

آمادگی کمیته امداد استان اصفهان برای جمع آوری زکات فطره

نوشته مهدی
آمادگی کمیته امداد استان اصفهان برای جمع آوری زکات ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، دین و اندیشه، مرکزی

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان:پویش اطعام مهدوی، بستری برای مشارکت خیران در بهره مندی از فیض اطعام نیازمندان است

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان:پویش اطعام مهدوی، بستری برای مشارکت خیران در بهره مندی از فیض ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه