آخرین مطالب حسن روحانی

کاهش مشارکت،ربطی به وضع اقتصادی نداشت،ما بودیم که با فساد جنگیدیم

نوشته مهدی
کاهش مشارکت،ربطی به وضع اقتصادی نداشت،ما بودیم که با فساد ...
1 2 3

تصاویر

مشاهده همه