آخرین مطالب حسن روحانی

«صبح جمعه» اسم رمز تغییر به نفع مردم، دوران نظرسنجی از پشت شیشه ماشین گذشت

نوشته مهدی
«صبح جمعه» اسم رمز تغییر به نفع مردم، دوران نظرسنجی از پشت شیشه ماشین ...
1 2 3

تصاویر

مشاهده همه