بانوی قهرمان بختیاری ؛ سردار مریم / سردار مریم از پر افتخار ترین زنان معاصر کشور است / شیر زنانی از خطه بختیاریها

بانوی قهرمان بختیاری ؛ سردار مریم / سردار مریم از پر افتخار ترین زنان معاصر کشور است/ شیر زنانی از  خطه بختیاریها

 

 

پایگاه خبری  احوال نیوز ، در برگ برگ،  کتاب تاریخ در هر ایل ، طایفه و شهری قهرمانانی بزرگی زندگی می کردند که ، گذر بر زندگی هر کدامشان غرور را در نگاههابیدار می کند .

 

 

 

زنان بزرگ و مردان دلاور ی که جنگیدن تا چشم اجنبی به سرزمین مادریشان نیفتد . زنانی دلاور که اسلحه بر دوش گرفتند تا جلوی هجوم بیگانه را به مرزهایشان بگیرند. شیر زنان دلاوری که ، غیرتشان را نسل به نسل  خانواده هایشان هدیه دادندتا همیشه زنده بمانند  . شیر زنانی از  خطه بختیاریها.

پایگاه خبری  احوال نیوز ،  بی بی مریم دختر حسین قلی خان ایلخانی و خواهر علیقلی خان سردار اسعد و نجف قلی صمصام السطنه و مادر علیمردان خان بختیاری بوده است .

 

سردار مریم از پر افتخار ترین زنان معاصر کشور است . که در فتح تهران از پیشگامان نهضت پیشرفت زنان در دوره مشروطه بوده است .

خانه این قهرمان پناهگاه آزادی خواهان دوره مشروطیت بوده که مربوط به زمان فتح اصفهان توسط روسها در جنگ جهانی اول بوده است .

مقبره این بانو در تکیه میر فندرسکی معروف به تکیه بختیاریها در آرامستان تخته فولاد اصفهان قرار دارد .

باشد که یاد این زنان،  غیرتشان را دوباره زنده گرداندکه اینان در قلب سرزمین ایران همیشه زنده و جاوید هستند .

منبع : فرهنگ و هنر    چهره ها.

رویا مردانی

انتهای پیام/*

 دیدگاهتان را بنویسید