پنجمین ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال منتشر شد

پنجمین ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال منتشر شد.در این شماره شما با مطالب باز خوانی پرونده وقایع فتنه 88 وناتوانی شورای همکاری خلیج فارس ومشهورترین بازیگران سال 2016 ومرثیه ای برای پارهای از وطن که شیطان پیر ایرانیان را از آنجا تهدید میکندو ارتقای کمی وکیفی نماز جمعه قهجاورستان و ……..مطالب دیگر مطالعه نمایید.

photo751501419058669638دیدگاهتان را بنویسید