آرشیو مطالب روز: دسامبر 28, 2021

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در گفتگوی خبری با شبکه خبر استان

نوشته مهدی جمشیدی
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در گفتگوی خبری با شبکه خبر استان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

نمایشنامه خوانی «پراگما» به مدت سه شب در تماشاخانه عباس جوانمرد برگزار خواهد شد

نمایشنامه خوانی «پراگما» به مدت سه شب در تماشاخانه عباس جوانمرد برگزار خواهد ...

تصاویر

مشاهده همه