تاکید پروفسور یوسفی در دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران : پیوند متقابل روابط عمومی و جهان بینی های مختلف با یکدیگر

تاکید پروفسور یوسفی در دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران : پیوند متقابل روابط عمومی و جهان بینی های مختلف با یکدیگر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، پروفسور حمیدرضا یوسفی در حاشیه کنفرانش ملی رویکرد های نوین روابط عمومی ایران اظهار داشت: دانش روابط عمومی سوای از اینکه جهان بینی خودش را دارد با جهان بینی های متفاوت هم در پیوند و در ارتباط ناگسستنی است و تفکر های مرتبط با جهان بینی بر اساس دانش روابط عمومی است.

وی افزود: هدف روابط عمومی و ایجاد این حوزه، در حوزه های نهادها و چارچوب های مختلف جامعه مدنی، ایجاد یک بستر گفت و گویی و سازگار با محیط برای تعامل همه جانبه میان فرد و مسئله فردی با در نظر گرفتن منافع عمومی در حوزه های مختلف سیاسی اجتماعی و حوزه های مختلف است.

پروفسور یوسفی افزود: این موضوع، در واقع یکی از اهداف کلی دانش روابط عمومی است که ابزار های خاص خودش را برای ایجاد یک عملکرد گروهی در گفت و گو نیاز دارد.

استاد فلسفه میان فرهنگی دانشگاه پتسدام آلمان خاطر نشان کرد: اگر به این ابزار ها توجهی نشود، نمیتوانیم به عملکرد گفت و گو محور دست پیدا کنیم، چرا که این موضوع، در واقع اساس دانش روابط عمومی است.

وی در ادامه گفت: دانش روابط عمومی به دو دستگاه تقسیم میشود که این دو دستگاه از کلیات و جزئیات جداگانه ای تشکیل می شود.

وی ادامه داد: جزئیاتش به هدف گزارشی و نوع ساختار، سازش و سیاست‌گذاری آن ، روش هایی که برای عملیاتی کردن روابط عمومی و برای هدفمند کردن این دانش اتخاذ میکنیم بر می گردد و کلیاتش به یک مسئله اساسی اشاره دارد که از نظر من، روح و روان دانش روابط عمومی بدون این مبانی بسیار سبک خواهد بود یا اینکه ما را به آن سمتی حرکت نخواهد داد که ما در واقع در مسیرش برای هدف گذاری فکری کرده ایم.

بنیانگذار موسسه ترویج تفکر میان فرهنگی در ادامه تاکید کرد: بازه معنایی و مفعول شناسی روابط عمومی از گستردگی بسیار عظیمی برخوردار است و آبشخور و سرچشمه خودش را در همین کارکردگرایی و روشی دارد که ما از عقل و اندیشه داریم.

پروفسور یوسفی گفت: نوع نگاه ما و انسان بینی ما و جهان بینی ما، بیان عملکرد های درون و رفتارهای برون است و آن چیزی که به آن پندار و کردار و گفتار میگوییم، درواقع اصلیت حرکتی خودش را در همین سازه عقلی بنا کرده است.

وی در پایان عنوان کرد: دانش روابط عمومی سوای از اینکه جهان بینی خودش را دارد با جهان بینی های متفاوت هم در پیوند و در ارتباط ناگسستنی است، به این معنا که ما به عنوان مقلدین یا راویانی که اندیشه و جهان بینی ساختمان یک دانشی را به عنوان دانش روابط عمومی بنا میکنیم، با عقل و شهود های سیالی سر و کار داریم که در محیط پیرامون ما و در نهادهای مختلف در سیستم های کشوری و لشگری درحال خدمت و انجام وظیفه هستند.

خبرنگار: نگین سلیمانی

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید