کتاب افسانه عشق از دکتر رضا کیانی، تجدید چاپ شد (گزیده عاشقانه های ام...

کتاب افسانه عشق از دکتر رضا کیانی، تجدید چاپ شد (گزیده عاشقانه های امروز تاجکستان) افسانه عشق از دکتر رضا کیانی گزیده عاشقانه‌های امروز تاجیکستان به همت آقای دکتر رضا کیانی با مقدمه و  انتخاب و برگرد...

افزایش حقوق کارمندان چند درصد است؟دولت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران...

افزایش حقوق کارمندان چند درصد است؟دولت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به طور متوسط ۲۰ درصد پیش‌بینی کرد افزایش حقوق کارمندان چند درصد است؟دولت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به طور متوسط ۲۰ د...