نیکوکار استهبانی، دسترسی رایگان به کپی را برای مردم فراهم کرد...

نیکوکار استهبانی، دسترسی رایگان را به کپی برای مردم فراهم کرد فردی نیکوکار در استهبان یک دستگاه کپی و پرینتر به جهاد کشاورزی این شهرستان اهدا کرد که همه مراجعان می توانند به صورت رایگان از خدمات کپی ...