آخرین مطالب سازمان امور مالیاتی کشور

اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت های کارت های بانکی کذب و شایعه است

نوشته مهدی
اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت های کارت های بانکی کذب و شایعه ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

شناسایی ۲۷۰ هزار مودی مشمول پرداخت مالیات بر جمع خودروهای تحت تملک

شناسایی ۲۷۰ هزار مودی مشمول پرداخت مالیات بر جمع خودروهای تحت ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

امکان اعلام سیستمی پایانه های پرداخت بانکی و ثبت نام در نظام مالیاتی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور فراهم گردید

امکان اعلام سیستمی پایانه های پرداخت بانکی و ثبت نام در نظام مالیاتی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه