آخرین مطالب کردستان

سومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصاد منتشر شد.

نوشته manager
سومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصاد منتشر شد. در این شماره شما مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد. دولت روحانی به قول هایش عمل نکرد. مدیران وزارت علوم توانایی اداره فضای دانشگاه ندارند. رتبه آموزش و پرورش در دنیا هفته نیروی انتظامی ...
اجتماعی، اردبیل، استان، اصفهان، اقتصادی، سیاسی، سیستان و بلوچستان، شمال، کردستان، کرمان، گلستان

تذکرات کتبی مجلسی ها به دولتمردان

تذکرات کتبی مجلسی ها به دولتمردان 39 نماینده در جلسه علنی امروز طی تذکر کتبی خطاب به وزیر صنعت از بی توجهی به مسایل زیست ...
1 29 30 31

تصاویر

مشاهده همه