رئیس جدید دادگستری استهبان معرفی شد

رئیس جدید دادگستری استهبان معرفی شد  با حضور قائم مقام رئیس کل دادگستری فارس و جمعی دیگر از مسئولان آیین معارفه ریاست جدید دادگستری استهبان برگزار و یعقوب رزاقی به عنوان ریاست جدید دادگستری استهبان م...