اولین جشنواره یاریگران زندگی برای هنرمندان ایرانی در ارتباط با مواد مخدر در راستای مقابله و درمان رقم خورد.

اولین جشنواره یاریگران زندگی برای هنرمندان ایرانی در ارتباط با مواد مخدر در راستای مقابله و درمان رقم خورد.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، طرح یاریگران زندگی در راستای اولویت پیشگیری نسبت به مقابله و درمان به منظور تحقق راهبرد نوین بهره گیری از هم افزتیی نیروی عظیم مردمی و با شعار اجتماعی شدن ، فرآیند کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی مطرح ف گردیده است.

این طرح که در ستاد مبارزه با مواد مخدر و با حضور اعضا و روحانی رئیس جمهور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده است.

هنرمندانی که مایل هستند در این جشنواره شرکت نماین می توانند با مراجعه به آدرس سایت زیر محورهای این جشنواره را مطالعه کنند.

آدرس جشنواره

C:\Users\MEHR1\Downloads\2761863-1.pdf.r3kleqv.partial

C:\Users\MEHR1\Downloads\2761863-1.pdf.r3kleqv.partial

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید