تقدیر از برگزیدگان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان در اختتامیه ...

به گزارش گزارشگر پایگاه خبری احوال نیوز اختتامیه مسابقه مطبوعاتی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان در قالب یک رقابت استانی با موضوع ؛بحران در حوزه آبریز زاینده‌رود و کرونا ،محیط زیست ،فرصت ها و ...