نامه سرگشاده جامعه پزشکی اصفهان خطاب به رئیس جمهور در خصوص مدیریت نامطلوب COVID-19 / آنچه صعودش را به تماشا نشسته اید، منحنی مرگ عزیزان ماست!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، جامعه پزشکی اصفهان در خصوص مدیریت نا مطلوب کرونا نامه ی سرگشاده ای به رئیس جمهوری نوشته اند.متن نامه به همراه امضاء کنندگاه بدین شرح است.


به نام خدا
جناب آقای روحانی، رییس جمهور محترم
پس از سلام
به استحضار میرساند امضا کنندگان این نامه، پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و پیراپزشکان برخاسته از بطن همین
جامعه مسلمان و مذهبی میباشند که محبت اهل بیت را میراث ارزنده تاریخی و فرهنگی خود میدانند .
رفتار پیشوایان ما در تن دادن به حکمیت، برگزیدن صلح به بهای شهادت خود، تجویز تقیه در شرایط خاص و … ،
گویای ارزش نفوس از دیدگاه اسلام و اهمیت حفظ جان افراد و پرهیز از زیان دیدن و زیان رساندن بوده است .
خواست امضا کنندگان این نامه به عنوان متولیان و مدافعان سلامت جامعه که علیرغم ازدست دادن همکاران بسیار در
صف مقدم نبرد با این بیماری خطرناک قرار گرفتهایم آن است که نگذارید جان و سلامت مردم در معرض نابودی قرار
گرفته و خون شهدای سلامت پایمال تعارفات ناموجه و ملاحظات غیر منطقی گردد .
میدانید با تمهیدات بهداشتی و پیشگیرانه در بسیاری از کشورها، مرگ و میر به ارقام بسیار پایینی رسیده ولیکن متاسفانه
در کشور ما رقم تلفات روزانه بیماری از مرز سه رقم گذشته و همچنان نیز رو به فزونی دارد. کادر درمانی کشور با
تحمل تلفات بسیار سنگین در معرض فرسودگی قرار گرفته، ظرفیت بیمارستانها و بخشهای کرونا پر شده و دسترسی به
داروهای تایید شده برای بسیاری از مردم عادی ناممکن گردیده است که در این شرایط صدور مجوز برای هرگونه
اجتماعات مصداق “به مهلکه افکندن خویشتن به دست خود” است .
جناب آقای روحانی، حفظ جان مردم در این شرایط حساس و بحرانی، بزرگترین و مهمترین مسئولیت شما در پیشگاه
خداوند، ملت و قانون است که باید بر اساس راهکارهای علمی و توصیهها و رهنمودهای متخصصین در انجام این وظیفه
تمام تلاش خود و امکانات دولت را به کار گیرید و به یاد داشته باشید که این بار آنچه صعودش را به تماشا نشستهاید، نه
نرخ ارز و تورم که منحنی آمار مرگ و میر عزیزان ماست !
امید است با اتخاذ تصمیمات درست، به دور از شتابزدگی و انفعال و نیز عمل به شعار تدبیر و امید، ایران عزیزمان
سرآمد کشورهای اسلامی در عمل به شریعت راستین و خرد محور باشد .
والسلام
اعضای جامعه پزشکی استان اصفهان
دکترشیواطاهری
دکترمازیارستاری
دکترپویادانشور
دکترریحانه برکتین
دکترمهدی سالک
دکترنسرین باقری
دکترلیلاشریفی
دکترمجتبی بهادران
دکترفریدخسروی
دکترخلیل امیرزاده
دکترمحمودنادری
دکترسوزان هاشمی
دکترمریم مهدوی
دکترصفورافراست
دکترمرضیه زمانی
دکترساراراستی
دکترمجیدکیوانفر
دکترزهرهن صیری
دکترپیمان نصری
دکترپریساایروانی
دکتررامین قاسمی
دکترمحمدرضاکریمی
دکتر مجتبی منتصری
دکتربهزادبهشتی
دکتررزسلطانی
دکترنسیم کیمیایی
دکتربابک جمشیدیان
دکترمیناغفاری
دکترداریوش سلطانی
دکترمحسن فاضل
دکترمنصوررنجکش
دکتراصغرلطفی
دکترشیواوفایی
دکترشهره شعبانی
دکتربیتاخلج
دکترهماایرانپور
دکتراحمدمحمدی
دکترفریبااشتری
دکترنسرین السادات دوامی
دکترکرم جعفری
دکترمحمدرضاذوالفقاری
دکترنرگس زارع
دکتررضاحسین پورزواره
دکترمرجان قاضی نور
دکترطاهره شهشهان
دکترزهراعبدیزدان
دکترشیرین باجغلی
دکترمریم بکتاش
دکترمریم کارگر
دکترنسرین آذربانی
دکترآرزوقوامی
دکترشهنازدکترصفایی
دکترمریم رضازاده
دکترمریم نقره
دکترزهره سامع
دکترفهیمه علی یار
دکترمجتبی رستمی
دکترمحسن کلاهدوزان
دکتررضاغیاثوند
دکترنداحکیمیان
دکترمحبوبه سمیعی
دکترعلی ابراهیم زاده
دکترمریم نادرالاصلی
دکترمهنازجزایری
دکترمحمدمتین پور
دکترمحمدرضامحمودی
دکترگوهرگلشاهی
دکتربهزادشاکریان
دکترفیروزه هاشمی
دکترفریباحقانی
دکترمحبوبه صابری
دکترفرشیداحمدی
دکتررزیتاشریف روحانی
دکترمجیدعسگرنیا
دکترمهردادمسائلی
دکترعلی اصلانی
دکتراحمدرضاسائری
دکترسیدمرتضی صفوی
دکترامیرحسین هاشمی فشارکی
دکترمحسن ترابی
دکترحبیباله حسینی
دکترنازفرایزدی
دکترمنصورحکیمیان
دکترحمیدرضاطلوعی
دکترملک محمدشایق
دکترپیمان صالحی
دکترپژمان صالحی
دکترهوشمندفرهمندفر
دکترساراصافی
دکتریلدازمانی
دکتریداله فریدون مقدم
دکتراحمدباقری مقدم
دکترفریباشرافتی
دکترآزاده جلالی
دکترتهمینه بوستانی
دکترنازیلاکرمی
دکتراکبردانشور
دکترسروش صفوی
دکترفرزادکسایی
دکترهوشا آبروی
دکترفریده بهزادی
دکترصدیقها سفندیاری
دکتراطلس چعباویزاده
دکترعلیمحمدخدائی
دکتراعظم سراجان
دکترسحرآقاجانی
دکترمحمددادگر
دکترامیراکبری
دکتروجیه وفامهر
دکترساراسرائیان
دکترعلیرضاعشقی
دکترغلامرضاعباسی
دکترزهراپارین هدایتی
دکترسیدهاشم ابطحی
دکتراله هنرمند
دکترمحبوبه سعادتپور
دکترمهوش السادات رضوی
دکترفاطمه السادات مرتضوی
دکترمحمدآذربایجانی
دکترمهنازضیایی
دکترخاطره حسینی
دکترافسانه کاغذچی
دکترراحله مجیری
دکترمریم ایرانپور
دکتررویامناجاتی
دکترفریباروحانی
دکتربهاره هفت برادران
دکترساراجمالی
دکترعلیرضاعندلیب
دکترطوبی مومن
دکترسمیه صادقی
دکترمرتضی شاه بندری قوچانی
دکترهادی یزدانی
دکترفهیمه علیزاده
دکترترانه تقوی
محسن جزایری
دکترمحبوبه والیانی
دکترمژگان کیانجو
دکترشهلامیرشمس شهشهانی
دکترزهراچنگیزی محمدی
دکترشهلاشفائی
دکترپژمان سلاجقه
دکتر پرینازاشراقی
دکترنداابراهیمی
دکترامیرهوشنگ سلیمانی
دکترفروغب حرینی
دکتررحمت الله کرمی
دکترمرتضی واعظی
دکتراردلان ابراهیمی
دکترناهیدآقانیا
دکترفریده ملک خلاقی
دکترنرگس عباسی
دکترناهیدصدیقی
دکترماهرخ سارناظریان
دکترشهین شادزی
دکترفخری نوایی
دکترشهنازفخریان
دکترزهراسهیلی پور
دکتررزیتامیرمحمدی نایینی
دکترآسیه کیانی
دکترخسرونظری
دکترصدیقه قائمی
دکتررقیه کردیداریان
دکترمهشیدراستی
دکترشهنازخسروی
دکترناهیدزارعی
دکتراحمدمحمودیان
دکترشیرین مشکین فر
دکترحسین خدادادی
دکتررضاقنبری
دکترسیامک شریفیان
دکترایوالفضل مسعود
دکترمصطفی دهقان نژاد
دکترعلی شکرچی زاده
دکترکامبیزبهشید
دکترفرحنازتاجرباشی
دکتررویاقمی میبدی
دکترپروانه نیک پور
دکترهومن حسینی
دکترمحمدحسن پرند
دکترمحسن خانی
دکتراکبرمزروعی
دکترفائزه فردوسی
دکترامیدهاشمی فرد
دکتربابک کاویان
دکتررویاحیدری
دکترهنگامه مصطفوی زاده
دکترزهره ظاهرنیا
دکترنفیسه اسمعیل
دکترفیروزه معین زاده
دکترمحسن سلیمانی
دکترفریباجعفری
دکترولی اله مهرزاد
دکترمریم مرادی
دکترعلی اصیلیان
دکترآناهیتاوالی
دکترحمیدرضاهدایتی
دکتریلداعطارزاده
دکترمهرنازسقراطی
دکترسیدفرزادایزدی دهکردی
دکترآناهیتاشاهین گهر
دکترفاطمه میررکنیان
دکترآتوسافرزام فر
دکترعبدالمهدی بقایی
دکترمهرنازعطایی
دکترکتایون ربیعی
دکترعلی موسوی زاده
دکترمهوش رضاپوریان
دکترکتایون صالحی
دکترامیرعباس کارگشایی
دکترزهراحفیظی
دکتربهارحق شناس
دکترزهراعلایی
دکترشهلانوروزی
دکترمریم ملکی
دکترفاطمه مختاری
دکترسمیراکاظمی پور
دکترنازیلاپوستیان
دکترنسرین معتمدی فرد
دکتراکرم بصیری
دکترشهلانوروزی
دکترمریم ملکی
دکترفاطمه مختاری
دکترمحبوبه طلاکوب
دکترسمیراکاظمی پور
دکترنازیلاپوستیان
دکترفاطمه محقق
دکترعلی رستم زاده
دکترمنصوردوامی
دکترمحمدرضاصبری
دکترمهدی صفازاده
دکتررضوان طلایی
دکترزهرانیک یار
دکترطاهره حسینی
دکترنسیم صفوی
دکترمریم تاج بخش
دکترملیناعمرانی
دکترمحمدرضارئیس زاده
دکترساحل احمدی
دکترپونه ثمربخش
دکترشقایق سیاره
دکترمهدی قادریان
دکترهومان نقوی
دکتراکرم بصیری
دکترعلی ضامن مومنی
دکتراسدالله کیانی
دکترسیمین دخت کلانتری
دکترذبیح الله شاهمرادی
دکترمونس کازرونی
دکترمرضیه ضازاده
دکترمهین هادی
دکترعلی شفیعی
دکترفاطمه عندلیب
دکترمهدی راستی
دکترحمیدموسوی
دکترصدیقه قائمی
دکتربهرام نصراصفهانی
دکتراحمدرضازمانی
دکترحسین خان احمد
دکترمحمدرضانجفی
دکتررویارضوی
دکترمجیدقاسمی
دکترسعیدبهرادمنش
دکترتوران سلطانی
دکتراکبرامینی
دکترمحمدعلی تحریریان
دکترمحمدحسن بقایی
دکتررامش نادرپور
دکترفریباقنادپور
دکترنازیلالطیفیان

دکترسیدمھدی احمدی
دکترزریچھروکیلی
دکترسعیدآذربایجانی
دکترگیتی صادقیان
دکترشھرام حیدری
دکترنورالدین آذربانی
دکترمحمدعلی حسن پور
دکترشھنازسمسارزاده
دکترامیرمسعودامینی

دکترمحسن مصلحی

سعیده موسوی

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *