درخواست فرانسه از ایران چیست؟ در پی اظهارات رییس جمهور برای پرتاب ماهو...

در پی اظهارات رییس جمهور برای پرتاپ دوماهواره صورت گرفت؛ واکنش فرانسه به اظهارات رییس جمهور/ درخواست فرانسه از ایران چیست؟ سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه طی موضعی توجیه‌ناپدیر از ایران خواست که بلافا...

دفاع سرسختانه موگرینی از روابط تجاری اروپا و ایران؛ حتی به نزدیکترین م...

  دفاع سرسختانه موگرینی از روابط تجاری اروپا و ایران؛ حتی به نزدیکترین متحد خود هم اجازه نمی‌دهیم مانع تجارت ما با یک کشور شود فدریکا موگرینی، مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما اروپایی ها نمی ت...