آخرین مطالب کمیته امداد استان اصفهان

اعطای ۱۲ هزار و ۹۵۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه امداد ولایت به مددجویان اصفهانی

نوشته مهدی جمشیدی
اعطای ۱۲ هزار و ۹۵۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه امداد ولایت به مددجویان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

تعمیر و بازسازی بیش از ۳هزار مسکن مددجویان اصفهانی در سال گذشته

تعمیر و بازسازی بیش از ۳هزار مسکن مددجویان اصفهانی در سال ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

پرداخت بیش از ۷۳۴ میلیارد تومانی کمک معیشت به مددجویان اصفهانی در سال گذشته

پرداخت بیش از ۷۳۴ میلیارد تومانی کمک معیشت به مددجویان اصفهانی در سال ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

ثبت اطلاعات اشتراک قبوض مصرفی مددجویان کمیته امداد استان اصفهان تا پایان سال

ثبت اطلاعات اشتراک قبوض مصرفی مددجویان کمیته امداد استان اصفهان تا پایان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

پرداخت بیش از ۲۲ میلیارد تومان کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند

پرداخت بیش از ۲۲ میلیارد تومان کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان ...
1 2 3 4

تصاویر

مشاهده همه