آخرین مطالب کریم زارع

نگاه دانایی محور شرکت پتروشیمی اصفهان به نخبگان کمیته امداد استان اصفهان

نوشته مهدی
نگاه دانایی محور شرکت پتروشیمی اصفهان به نخبگان کمیته امداد استان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان با حامیان ایتام؛ تعامل با خیران، ظرفیت های مطلوبی برای خدمت رسانی به محرومان فراهم می کند

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان با حامیان ایتام؛ تعامل با خیران، ظرفیت های مطلوبی برای خدمت رسانی به محرومان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، حقوق بشر، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی

با کریمان کارها دشوار نیست / رویای مهر با مساعدت خیران در تامین ملزومات تحصیلی دانش آموزان نیازمند اصفهانی محقق شد

با کریمان کارها دشوار نیست / رویای مهر با مساعدت خیران در تامین ملزومات تحصیلی دانش آموزان نیازمند اصفهانی محقق ...
1 2 3 4 5 21

تصاویر

مشاهده همه