آخرین مطالب هادی بنایی

حمایت از زنان سرپرست خانوار، برای توانمندسازی آنها ضروری است

نوشته مهدی جمشیدی
حمایت از زنان سرپرست خانوار، برای توانمندسازی آنها ضروری ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

توزیع بیش از ۲ هزار قلم تجهیزات پزشکی و کمک درمانی بین بیماران صعب العلاج تحت حمایت کمیته امداد

توزیع بیش از ۲ هزار قلم تجهیزات پزشکی و کمک درمانی بین بیماران صعب العلاج تحت حمایت کمیته ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ۳هزار و ۷۵۱ مددجوی اصفهانی در سال گذشته

پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ۳هزار و ۷۵۱ مددجوی اصفهانی در سال ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

پرداخت بیش از ۷۳۴ میلیارد تومانی کمک معیشت به مددجویان اصفهانی در سال گذشته

پرداخت بیش از ۷۳۴ میلیارد تومانی کمک معیشت به مددجویان اصفهانی در سال ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

نزدیک به ۶ هزار بیمار صعب العلاج و خاص، تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان هستند

نزدیک به ۶ هزار بیمار صعب العلاج و خاص، تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

توزیع ۱۰۲۴ دستگاه آبگرمکن بین مددجویان کمیته امداد استان اصفهان

توزیع ۱۰۲۴ دستگاه آبگرمکن بین مددجویان کمیته امداد استان ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه