آخرین مطالب نازیلا انصاری پور

برگزاری طرح هور در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان

نوشته مهدی جمشیدی
برگزاری طرح هور در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، دین و اندیشه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

تلاش و حرکت هوشمندانه و همسوی مردم و مسئولین، زمینه ساز حل مشکلات موجود است

تلاش و حرکت هوشمندانه و همسوی مردم و مسئولین، زمینه ساز حل مشکلات موجود ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، دین و اندیشه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

دوّمین گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان های سراسر کشور

دوّمین گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان های سراسر ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه