آخرین مطالب مهدی تقی‌پور

برگزاری سی و ششمین جلسه شورای پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

نوشته مهدی جمشیدی
برگزاری سی و ششمین جلسه شورای پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

صدور اسناد اراضی کشاورزی با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در استان اصفهان، سرعت گرفت

صدور اسناد اراضی کشاورزی با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در استان اصفهان، سرعت ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

وزارت جهاد کشاورزی ناگزیر به برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری خود به بخش غیردولتی است

وزارت جهاد کشاورزی ناگزیر به برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری خود به بخش غیردولتی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت فنی، علمی، اجرایی و اجتماعی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت فنی، علمی، اجرایی و اجتماعی مراکز خدمات کشاورزی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، دسته‌بندی نشده، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

برنامه‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک مرجع دانش‌محور می‌تواند یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی استان در بخش کشاورزی محسوب شود

برنامه‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک مرجع دانش‌محور می‌تواند یکی از پیشران‌های مهم ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

برگزاری جلسه کارگروه حمایت از ایده‌های نو در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

برگزاری جلسه کارگروه حمایت از ایده‌های نو در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، دسته‌بندی نشده، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

امروز سرمایه‌گذاران در زمینه تولید محصولات گل‌خانه‌ای بیش از هر زمان دیگری به نقش دانش در فرایند تولید محصولات کشاورزی آگاه شده‌اند

امروز سرمایه‌گذاران در زمینه تولید محصولات گل‌خانه‌ای بیش از هر زمان دیگری به نقش دانش در فرایند تولید محصولات ...
1 2 3

تصاویر

مشاهده همه