آخرین مطالب مدیر مخابرات منطقه اصفهان

اسماعیل قربانی مدیر شرکت مخابرات: ۹۹ درصد روستاهای دارای سکنه تحت پوشش تلفن همراه هستند

نوشته احوال نیوز
اسماعیل قربانی مدیر شرکت مخابرات: ۹۹ درصد روستاهای دارای سکنه تحت پوشش تلفن همراه ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

پایداری شبکه مخابراتی و پاسخگویی شبانه روزی به مشترکین و مهمانان نوروزی در اصفهان

پایداری شبکه مخابراتی و پاسخگویی شبانه روزی به مشترکین و مهمانان نوروزی در ...
1 2 3 5

تصاویر

مشاهده همه