آخرین مطالب مخابرات منطقه اصفهان

فرشته صبائی سرپرست روابط عمومی مخابرات اصفهان از راه اندازی موزه مخابرات در آینده ای نزدیک خبر داد

نوشته مهدی جمشیدی
فرشته صبائی سرپرست روابط عمومی مخابرات اصفهان از راه اندازی موزه مخابرات در آینده ای نزدیک خبر داد ...
1 2 3 21

تصاویر

مشاهده همه