آخرین مطالب مخابرات منطقه اصفهان

مخابرات منطقه اصفهان به مناسبت هفته ارتباطات برگزار میکند: مسابقه خاطره نویسی با موضوع تجربیات و خاطرات مخابراتی

نوشته مهدی
مخابرات منطقه اصفهان به مناسبت هفته ارتباطات برگزار میکند: مسابقه خاطره نویسی با موضوع تجربیات و خاطرات ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

فرشته صبائی سرپرست روابط عمومی مخابرات اصفهان از راه اندازی موزه مخابرات در آینده ای نزدیک خبر داد

فرشته صبائی سرپرست روابط عمومی مخابرات اصفهان از راه اندازی موزه مخابرات در آینده ای نزدیک خبر داد ...
1 2 3 21

تصاویر

مشاهده همه