آخرین مطالب محمدرضا مومی اردستانی

اعزام ۸۰ نفر از دختران دانش آموز پایه ششم به مشهد مقدس

نوشته مهدی
اعزام ۸۰ نفر از دختران دانش آموز پایه ششم به مشهد ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، حقوق بشر، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی

با حکم مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان صورت گرفت؛انتصاب سرپرست معاونت امور فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان

با حکم مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان صورت گرفت؛انتصاب سرپرست معاونت امور فرهنگی کمیته امداد استان ...

تصاویر

مشاهده همه