آخرین مطالب مجتبی سعادت مهر

افتخار پشت افتخار ، تبریک به جامعه ورزش استان و کشور

نوشته reporter
ورزشکاران استان اصفهان در مسابقات قهرمانی جهان فیتنس چلنج خوش ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، دسته‌بندی نشده، مرکزی، ورزشی

تدریس محمد جوزدانی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان در دوره مربیگری بدنسازی پرسنل سپاه

تدریس محمد جوزدانی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان در دوره مربیگری بدنسازی پرسنل ...
اجتماعی، استان، تهران، چندر رسانه، دسته‌بندی نشده، مرکزی، ورزشی

کسب مقام سوم در رشته فیتنس چلنج بانوان در مسابقات مستریونیورس توسط هستی عامری از استان اصفهان / تبریک به جامعه ورزش استان اصفهان و کشور

کسب مقام سوم در رشته فیتنس چلنج بانوان در مسابقات مستریونیورس توسط هستی عامری از استان اصفهان / تبریک به جامعه ورزش استان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، دسته‌بندی نشده، مرکزی، ورزشی

کسب مقام ششم در مسابقات قویترین مردان مستر یونیورس توسط علیرضا قریشی از استان اصفهان / تبریک به جامعه ورزش استان

کسب مقام ششم در مسابقات قویترین مردان مستر یونیورس توسط علیرضا قریشی از استان اصفهان / تبریک به جامعه ورزش ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، تهران، چندر رسانه، دسته‌بندی نشده، مرکزی، مرکزی، ورزشی

کسب ۲ مدال طلا توسط مهدیه کلانتری ملی پوش اصفهانی تیم مچ اندازی کشور / تبریک به جامعه ورزش استان اصفهان و کشور

کسب ۲ مدال طلا توسط مهدیه کلانتری ملی پوش اصفهانی تیم مچ اندازی کشور / تبریک به جامعه ورزش استان اصفهان و ...
1 2 3 4

تصاویر

مشاهده همه