آخرین مطالب علی کریمی

آقای علی کریمی بی شرف، شرف را خوردید یک آب هم روش/ علی کریمی در نتیجه بازی انگلیس و ایران چه تاثیری داشت؟

نوشته مهدی
آقای علی کریمی بی شرف، شرف را خوردید یک آب هم روش/ علی کریمی در نتیجه بازی انگلیس و ایران چه تاثیری ...

تصاویر

مشاهده همه