آخرین مطالب شهردار اصفهان

معرفی سامانه سوت‌زنی به شهروندان برای ارتقای سلامت اداری در شهرداری

نوشته مهدی جمشیدی
معرفی سامانه سوت‌زنی به شهروندان برای ارتقای سلامت اداری در شهرداری ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

شهردار اصفهان تاکید کرد: تعامل خوب شهرداری و دستگاه قضایی برای تامین سلامت اداری

شهردار اصفهان تاکید کرد: تعامل خوب شهرداری و دستگاه قضایی برای تامین سلامت ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

شهردار اصفهان مطرح کرد: سرمایه گذاری شهرداری و دانشگاه هنر بر شخصیت تاریخی فرهنگی اصفهان

شهردار اصفهان مطرح کرد: سرمایه گذاری شهرداری و دانشگاه هنر بر شخصیت تاریخی فرهنگی ...
1 2 3 4

تصاویر

مشاهده همه