آخرین مطالب شرکت مخابرات ایران

مخابرات ایران قوانین را اجرا می کند

نوشته مهدی
مخابرات ایران قوانین را اجرا می ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بین الملل، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، شرق، شمال، غرب، مرکزی

شرکت مخابرات ایران تنها شرکتی است که هیچ تغییری در تعرفه خدمات آن در مدت ۱۵ سال اتفاق نیفتاده است

شرکت مخابرات ایران تنها شرکتی است که هیچ تغییری در تعرفه خدمات آن در مدت ۱۵ سال اتفاق نیفتاده ...
اجتماعی، استان، بین الملل، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، سیاسی، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی

مهندس صدری: برج شرکت مخابرات ایران به نام سردار شهید “حاج قاسم سلیمانی” مزین و نامگذاری شد

مهندس صدری: برج شرکت مخابرات ایران به نام سردار شهید "حاج قاسم سلیمانی" مزین و نامگذاری ...
1 4 5 6

تصاویر

مشاهده همه