آخرین مطالب سازمان تامین اجتماعی

پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه شد!

نوشته مهدی جمشیدی
پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

توضیح بهادری جهرمی درباره ساز و کار و فرجام افزایش حقوق بازنشستگان

توضیح بهادری جهرمی درباره ساز و کار و فرجام افزایش حقوق بازنشستگان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

پیشنهاد تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان: ۳۸ درصد + ۵۱۵ هزار تومان

پیشنهاد تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان: ۳۸ درصد + ۵۱۵ هزار ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی | واریز ۲۵ درصد باقی‌مانده متناسب‌سازی برای همه بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی | واریز ۲۵ درصد باقی‌مانده متناسب‌سازی برای همه ...
1 2 3

تصاویر

مشاهده همه