آخرین مطالب روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان

فرشته صبائی سرپرست روابط عمومی مخابرات اصفهان از راه اندازی موزه مخابرات در آینده ای نزدیک خبر داد

نوشته مهدی جمشیدی
فرشته صبائی سرپرست روابط عمومی مخابرات اصفهان از راه اندازی موزه مخابرات در آینده ای نزدیک خبر داد ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی

مخابرات اصفهان خبر داد / احتمال قطعی و اختلال در بروزرسانی شبکه در مرکز سمیرم

مخابرات اصفهان خبر داد / احتمال قطعی و اختلال در بروزرسانی شبکه در مرکز ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی

عملیات بهینه سازی تجهیزات و زیرساختهای مخابراتی به منظور برگردان کافو مرکز مخابرات شهید خرازی اصفهان

عملیات بهینه سازی تجهیزات و زیرساختهای مخابراتی به منظور برگردان کافو مرکز مخابرات شهید خرازی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی

جهت ارتقا و بهبود فرآیندهای سامانه ارتباط با مدیر مخابرات منطقه اصفهان راه اندازی شد

جهت ارتقا و بهبود فرآیندهای سامانه ارتباط با مدیر مخابرات منطقه اصفهان راه اندازی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی

در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی ایستگاه جوشقان قالی (توابع میمه) با اختلال مواجه خواهند شد

در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی ایستگاه جوشقان قالی (توابع میمه) با اختلال مواجه خواهند ...
استان، اصفهان، اقتصادی، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، مرکزی

در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی تپه اسلام آباد فریدون شهر اصفهان با پنج ساعت اختلال مواجه خواهدبود

در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی تپه اسلام آباد فریدون شهر اصفهان با پنج ساعت اختلال مواجه ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، مرکزی

در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی مرکز شهید زینلی مبارکه اصفهان با یک ساعت اختلال مواجه خواهدبود

در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی مرکز شهید زینلی مبارکه اصفهان با یک ساعت اختلال مواجه ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، مرکزی

در راستای ارتقا تجهیزات جهت تعویض یکسو کننده مخابراتی مرکز سجزی اصفهان و اختلال یک ساعته

در راستای ارتقا تجهیزات جهت تعویض یکسو کننده مخابراتی مرکز سجزی اصفهان و اختلال یک ...
1 2 3 7

تصاویر

مشاهده همه