آخرین مطالب دکتر هاشم کارگر

هدف سازمان ثبت احوال کشور ارائه خدمات تمام الکترونیک و هوشمند است

نوشته مهدی
هدف سازمان ثبت احوال کشور ارائه خدمات تمام الکترونیک و هوشمند ...
اجتماعی، استان، فرهنگ و هنر

رئیس سازمان ثبت احوال عنوان کرد: بحث مدیریت مالی امروز به عنوان یکی از مولفه های مهم در مدیریت اثربخش شناخته می‌شود

رئیس سازمان ثبت احوال عنوان کرد: بحث مدیریت مالی امروز به عنوان یکی از مولفه های مهم در مدیریت اثربخش شناخته ...

تصاویر

مشاهده همه