آخرین مطالب دکتر داود منظور

ارتقای نظام مالیاتی به یک نظام روزآمد و در تراز جهانی

نوشته مهدی
ارتقای نظام مالیاتی به یک نظام روزآمد و در تراز ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

دستورالعمل فرآیند استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل فرآیند استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

تعیین نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده برای تولید و واردات برخی کالاهای اساسی

تعیین نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده برای تولید و واردات برخی کالاهای ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه