آخرین مطالب حسین اکبریان

۷۳ درصد استان اصفهان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد

نوشته مهدی
۷۳ درصد استان اصفهان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، مرکزی

با تشکیل ستاد شناسایی انشعابات غیر مجاز در آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛رشد ۱۷۰ درصدی شناسایی و کشف انشعابات غیر مجاز در ۳ ماهه نخست سال جاری

با تشکیل ستاد شناسایی انشعابات غیر مجاز در آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛رشد ۱۷۰ درصدی شناسایی و کشف انشعابات غیر مجاز در ...
1 2 3 4

تصاویر

مشاهده همه